۱ فایل‌ها
فایلهای ارسالی باید دارای دقت 300 نقطه در اینچ بوده و حتما CMYK باشند.
راهنمای ارسال فایل

۲ جنس و تعداد

فروشگاه اینترنتی هایپر چاپ - سفارش کارت ویزیت - ارسال اسکن فایل قدیمی - فایل‌ها - سفارش کارت ویزیت - ارسال اسکن فایل قدیمی - فایل‌ها